Labels
  • ochrana sluchu
  • ochrana dýchacích ciest
  • masky
  • ochrana dýchacích ciest
  • zrak
  • ochrana pred pádom
  • polomasky
  • rukavice
  • kukly
  • plášte
Ochrana pre zváračov 3MTM SpeedglasTM:

SPEEDGLASTM s AdfloTM


Samozatemňovací priezor a kukla.

Ergonomická ochrana zvárača, ktorá už získala viaceré ocenenia pre optimálnu mobilitu a jednoduché použitie.
Samozatemňovacie priezory Speedglas eliminujú zaťaženie krku pri „odklápaní kukly“ a súčasne výrazne zvyšujú presnosť vedenia elektródy, čo zasa znižuje potrebu prebrusovania a prerábania.Nerušený a jasný výhľad uľahčuje zváranie spojov aj v extrémne neprístupných podmienkach.
Filtračno-ventilačná jednotka na čistenie vzduchu je zásadne prepracovaná. Speedglas s Adflo je ľahký, kompaktný a ucelený systém. Jeho výnimočná skladateľná konštrukcia umožňuje nasadiť plynový filter a zvýšiť tak ochranu proti výparom.