Labels
  • sluch
  • gumáky
  • ochrana dýchacích ciest
  • polomasky
  • zrak
  • zimné odevy
  • rukavice
  • gumáky
  • masky
  • pomôcky
Lekárničky:

Nástenná lekárnička


Prostriedok prvej pomoci, prenosná, plastový alebo drevený obal. Možnosť dodania so základnou náplňou alebo na základe špeciálnej požiadavky.