Labels
  • obuv
  • vesty
  • vesty
  • plášte
  • filtre
  • polomasky
  • rukavice
  • čižmy
  • pomôcky
  • sluch

Ochrana dýchacích ciest - Masky a filtre 3M:Filtre proti prachovým časticiam série 2000 je možné nasadiť priamo na masky série 6000. Nízka hmotnosť, malý odpor voči dýchaniu.
Rozdelenie filtrov:

FilterOhrozenie
3M 2125 P2RPevné a kvapalné častice
3M 2128 P2ROrganické a kyslé plyny a výpary, ozón
3M 2135 P3RPevné a kvapalné častice
3M 2138 P3ROrganické a kyslé plyny a výpary, ozón do NPF10

Norma EN
:
143:2000Filtre proti prachovým časticiam série 5000 môžu byť použité samostatne s podložkou 603 a držiakom 501 a tiež sa môžu použiť s filtrami proti plynom/výparom série 3M 6000 s použitím držiaka 501. Nízka hmotnosť, malý odpor voči dýchaniu, tvar filtrov rozšírujúci sa smerom dozadu zlepšuje vyváženie a neobmedzuje zorné pole.
Rozdelenie filtrov: v kombinácii s filtrom voči plynom a výparom

FilterOhrozenie
3M 5911 P1RPevné a kvapalné častice
3M 5925 P2R
Pevné a kvapalné častice
3M 5935 P3R
Pevné a kvapalné častice
501Držiak časticového filtra

Norma EN
:
143:2000Nízka hmotnosť, malý odpor voči dýchaniu, tvar filtrov rozšírujúci sa smerom dozadu zlepšuje vyváženie a neobmedzuje zorné pole, bajonetový upevňovací systém zabezpečuje presné a bezpečné uchytenie. Univerzálnosť: môžu sa používať na všetkých polomaskách a celotvárových maskách 3MTM. Všetky filtre 3MTM série 6000 sa môžu pri použití držiaka 3MTM 501 používať v kombinácii s prachovými filtrami 3MTM série 5000.
Rozdelenie filtrov:

FilterOhrozenie
3M 6035 P3Častice, aerosóly, dym z ohňa
3M 6051 A1Organické výpary (bod varu nad 65°C)
3M 6054 K1Amoniak a deriváty
3M 6055 A2Organické výpary (bod varu nad 65°C)
3M 6057 ABE1Organické výpary, anorganické a kyslé plyny
3M 6059 ABEK1 Organické výpary, anorganické a kyslé plyny
3M 6075 A1+ FormaldehydOrganické výpary (bod varu nad 65°C)
a formaldehyd
3M 6096 HgP3Ortuťové výpary a častice
3M 6098 AXp3 Jednozložkové organické výpary
(bod varu pod 65°C)a častice (použitie
Ien s celotvárovými maskami)
3M 6099 ABEK2P3Organické výpary, anorganické a kyslé plyny,
amoniak a jeho deriváty a častice
(len pre použitie s celotvárovými maskami)

Norma EN
:
141:20003MTM sériu 4000 tvorí široká paleta polomasiek integrovanej konštrukcie, určených na ochranu proti mnohým plynom, výparom a kombinovaným ohrozeniam prachovými časticami, plynmi a výparmi. Bezpečnosť a jednoduchosť je zabezpečená konštrukciou, ktorá si nevyžaduje údržbu. Má dva uhlíkové filtre pre menší odpor pri dýchaní. Nízkoprofilová konštrukcia pre lepšie periférne videnie. Parabolický ventil s malým odporom na redukovanie tvorby tepla. Mäkký, hypoalergénný materiál masky. K dispozícií sú 4 druhy:
3MTM 4251 FFA1P2D, 3MTM 4255 FFA2P3D,
3MTM 4277 FFABE1P3D, 3MTM 4279 FFABEK1P3D

Norma EN
:
405:2002Polomasky 3MTM série 6000 sú mimoriadne ľahké a opätovne použiteľné polomasky s konštrukciou vyžadujúcou len malú údržbu. Konštrukcia s párovým filtrom zaručuje malý odpor pri dýchaní. Mäkká ľahká elastomérová tvárová časť. Cenovo výhodné vymeniteľné filtre. Bajonetový upevňovací systém 3M. Špeciálny hlavový upínací popruh a ľahké pripevnenie krčného popruhu. Tri veľkosti:
3MTM 6100 - malá, 3MTM 6200 - stredná, 3MTM 6300 - veľká

Norma EN
:
140:2001Jedinečné pohodlie kombinované s možnosťou plnej údržby. Konštrukcia s dvoma filtrami poskytuje nízky odpor pri dýchaní. Tvar filtrov rozširujúci sa smerom dozadu zlepšuje vyváženie a neobmedzuje zorné pole. Mäkká silikónová tvárová časť s jedinečnou tenkostennou konštrukciou. Nákladovo výhodné vymeniteľné filtre. Jedinečný bajonetový upínací systém filtrov 3M, hlavový upínací systém a strmeň zabezpečujú nasadenie odspodu a zvýšenú stabilitu. Menší tlak na nos. Patentovaný výdychový ventil 3MTM Cool Flow pre ľahšie dýchanie a redukciu hromadenia tepla. K dispozícii kompletná sada náhradných dielov.Tri veľkosti:
3MTM 7501 - malá, 3MTM 7502 - stredná, 3MTM 7503 - veľká

Norma EN
:
140:2001Mimoriadne ľahké masky série 6000 zabezpečujú široké zorné pole, konštrukciu s malou údržbou, čím sa dosahuje maximálny komfort a jednoduchosť. Extrémne ľahká: 450 g. Priezor z polykarbonátu, odolný proti poškriabaniu a nárazom. Mäkká, hypoalergénna elastomérová tvárová časť. Konštrukcia s párovým filtrom pre malý odpor pri dýchaní. Zóna na prenos reči. Bajonetový upevňovací systém 3M.Tri veľkosti:
3MTM 6700 - malá, 3MTM 6800 - stredná, 3MTM 6900 - veľká

Norma EN
:
136