Labels
  • ochrana dýchacích ciest
  • topánky
  • okuliare
  • kombinézy
  • dýchanie
  • odevy
  • obuv
  • rukavice
  • kukly
  • respirátory

Doplnky a služby - Lekárničky:Prostriedok prvej pomoci, prenosná, plastový alebo drevený obal. Možnosť dodania so základnou náplňou alebo na základe špeciálnej požiadavky.