Labels
  • ochrana sluchu
  • kukly
  • ochrana dýchacích ciest
  • rukavice
  • kukly
  • ochrana dýchacích ciest
  • polomasky
  • rukavice
  • pomôcky
  • gumáky

Európska legislatíva pre pracovnú obuv

Podrobný  prehľad noriem platných pre pracovnú obuv, prevodovú tabuľku veľkostných čísel je možné si prezrieť si  tu: 


Legislatíva pre obuv
Legislatíva pre obuv, tabuľka veľkostí