Labels
  • okuliare
  • ochrana dýchacích ciest
  • polomasky
  • respirátory
  • ochrana dýchacích ciest
  • ochrana sluchu
  • kombinézy
  • masky
  • respirátory
  • okuliare

Európska legislatíva pre pracovnú obuv

Podrobný  prehľad noriem platných pre pracovnú obuv, prevodovú tabuľku veľkostných čísel je možné si prezrieť si  tu: 


Legislatíva pre obuv
Legislatíva pre obuv, tabuľka veľkostí