Labels
  • ochrana pred pádom
  • odevy
  • rukavice
  • zimné odevy
  • kombinézy
  • dýchanie
  • respirátory
  • obuv
  • kombinézy
  • ochranné prilby

Európska legislatíva pre pracovnú obuv

Podrobný  prehľad noriem platných pre pracovnú obuv, prevodovú tabuľku veľkostných čísel je možné si prezrieť si  tu: 


Legislatíva pre obuv
Legislatíva pre obuv, tabuľka veľkostí