Labels
  • plášte
  • ochrana pred pádom
  • rukavice
  • ochrana sluchu
  • ochrana dýchacích ciest
  • ochrana hlavy
  • odevy
  • galoše
  • sluch
  • filtre
Bezpečnostné pásy a postroje:

TS 102


Bezpečnostný postroj

Celotelový bezpečnostný postroj, zadné oceľové úchytné oko, predný dvojitý textilný záves.

Norma EN
:
361
Hmotnosť
:
820 g