Labels
  • ochrana dýchacích ciest
  • ochranné
  • plášte
  • ochrana pred pádom
  • kombinézy
  • ochrana hlavy
  • odevy
  • ochrana dýchacích ciest
  • ochranné prilby
Ochranné okuliare:

PILLI


Ochranné okulilare 5414

Okuliare s plochými PC zorníkmi a mäkkou plastovou lícnicou, priamo vetrané, zorníky triedy F.

Norma EN
:
166:2001