Labels
  • kukly
  • ochranné prilby
  • respirátory
  • okuliare
  • ochranné
  • pomôcky
  • dýchanie
  • sluch
  • odevy
  • ochranné prilby
Ansell proti teplote, chladu:

Mercury®


Tepelne odolné rukavice - Kevlar®

Špičkové rukavice pre najnáročnejšie použitie za tepla. Rovnako poskytujú fantastickú odolnosť proti prerezaniu, pretrhnutiu a oderu.

43-113
pletené zápästie, rukavice 380 mm
10, 11
43-213
pletené zápästie, bez prstov
380 mm
10

Balenie/Kartón
:
1/36


254X

434211(43-113) 444X1X(43-213)