Labels
  • ochrana dýchacích ciest
  • ochranné prilby
  • dýchanie
  • polomasky
  • kukly
  • odevy
  • ochrana zraku
  • plášte
  • masky
  • odevy

Doplnky a služby - Lekárničky:Prostriedok prvej pomoci, prenosná, plastový alebo drevený obal. Možnosť dodania so základnou náplňou alebo na základe špeciálnej požiadavky.