Labels
  • ochranné pracovné prostriedky
  • zimné odevy
  • ochrana dýchacích ciest
  • odevy
  • ochrana pred pádom
  • čižmy
  • sluch
  • ochranné prilby
  • topánky
Masky a filtre 3M:

Filtre 3MTM série 5000


Filtre proti prachovým časticiam série 5000 môžu byť použité samostatne s podložkou 603 a držiakom 501 a tiež sa môžu použiť s filtrami proti plynom/výparom série 3M 6000 s použitím držiaka 501. Nízka hmotnosť, malý odpor voči dýchaniu, tvar filtrov rozšírujúci sa smerom dozadu zlepšuje vyváženie a neobmedzuje zorné pole.
Rozdelenie filtrov: v kombinácii s filtrom voči plynom a výparom

FilterOhrozenie
3M 5911 P1RPevné a kvapalné častice
3M 5925 P2R
Pevné a kvapalné častice
3M 5935 P3R
Pevné a kvapalné častice
501Držiak časticového filtra

Norma EN
:
143:2000