Labels
  • ochrana zraku
  • ochranné prilby
  • zimné odevy
  • vesty
  • dýchanie
  • masky
  • masky
  • pomôcky
  • plášte
  • vesty

Európska legislatíva pre pracovnú obuv

Podrobný  prehľad noriem platných pre pracovnú obuv, prevodovú tabuľku veľkostných čísel je možné si prezrieť si  tu: 


Legislatíva pre obuv
Legislatíva pre obuv, tabuľka veľkostí