Labels
  • pomôcky
  • rukavice
  • ochranné prilby
  • vesty
  • čižmy
  • ochranné prilby
  • sluch
  • vesty
  • okuliare
  • respirátory

Európska legislatíva pre pracovnú obuv

Podrobný  prehľad noriem platných pre pracovnú obuv, prevodovú tabuľku veľkostných čísel je možné si prezrieť si  tu: 


Legislatíva pre obuv
Legislatíva pre obuv, tabuľka veľkostí