Labels
  • respirátory
  • obuv
  • kukly
  • filtre
  • sluch
  • ochrana pred pádom
  • vesty
  • gumáky
  • plášte

Európska legislatíva pre pracovnú obuv

Podrobný  prehľad noriem platných pre pracovnú obuv, prevodovú tabuľku veľkostných čísel je možné si prezrieť si  tu: 


Legislatíva pre obuv
Legislatíva pre obuv, tabuľka veľkostí