Labels
  • dýchanie
  • topánky
  • okuliare
  • zimné odevy
  • filtre
  • ochrana sluchu
  • ochranné prilby
  • ochrana hlavy
  • zimné odevy
  • sluch

Európska legislatíva pre pracovnú obuv

Podrobný  prehľad noriem platných pre pracovnú obuv, prevodovú tabuľku veľkostných čísel je možné si prezrieť si  tu: 


Legislatíva pre obuv
Legislatíva pre obuv, tabuľka veľkostí