Labels
  • ochranné pracovné prostriedky
  • filtre
  • dýchanie
  • ochrana pred pádom
  • ochranné prilby
  • topánky
  • kombinézy
  • pomôcky
  • galoše

Európska legislatíva pre pracovnú obuv

Podrobný  prehľad noriem platných pre pracovnú obuv, prevodovú tabuľku veľkostných čísel je možné si prezrieť si  tu: 


Legislatíva pre obuv
Legislatíva pre obuv, tabuľka veľkostí