Labels
  • ochranné
  • obuv
  • masky
  • zimné odevy
  • obuv
  • ochranné prilby
  • rukavice
  • topánky
  • čižmy
  • kombinézy

Európska legislatíva pre pracovnú obuv

Podrobný  prehľad noriem platných pre pracovnú obuv, prevodovú tabuľku veľkostných čísel je možné si prezrieť si  tu: 


Legislatíva pre obuv
Legislatíva pre obuv, tabuľka veľkostí