Labels
  • pomôcky
  • obuv
  • kombinézy
  • ochrana hlavy
  • pomôcky
  • zimné odevy
  • topánky
  • sluch
  • masky
  • zimné odevy

Európska legislatíva pre pracovnú obuv

Podrobný  prehľad noriem platných pre pracovnú obuv, prevodovú tabuľku veľkostných čísel je možné si prezrieť si  tu: 


Legislatíva pre obuv
Legislatíva pre obuv, tabuľka veľkostí