Labels
  • zimné odevy
  • rukavice
  • vesty
  • kukly
  • zimné odevy
  • plášte
  • ochrana sluchu
  • ochrana dýchacích ciest

Európska legislatíva pre pracovné odevy

Podrobný  prehľad noriem platných pre ochranné odevy, tiež tabuľku veľkostí odevov je možné si prezrieť si  tu:  

Legislatíva
Legislatíva pre pracovné odevy
Tabuľka veľkostí
Tabuľka veľkostí odevov