Labels
  • galoše
  • polomasky
  • rukavice
  • pomôcky
  • sluch
  • ochrana sluchu
  • ochrana dýchacích ciest
  • ochrana pred pádom
  • odevy

Európska legislatíva pre pracovné odevy

Podrobný  prehľad noriem platných pre ochranné odevy, tiež tabuľku veľkostí odevov je možné si prezrieť si  tu:  

Legislatíva
Legislatíva pre pracovné odevy
Tabuľka veľkostí
Tabuľka veľkostí odevov