Labels
  • plášte
  • ochrana hlavy
  • okuliare
  • zimné odevy
  • ochrana zraku
  • respirátory
  • ochrana zraku
  • ochranné prilby
  • rukavice

Európska legislatíva pre pracovné odevy

Podrobný  prehľad noriem platných pre ochranné odevy, tiež tabuľku veľkostí odevov je možné si prezrieť si  tu:  

Legislatíva
Legislatíva pre pracovné odevy
Tabuľka veľkostí
Tabuľka veľkostí odevov