Labels
  • dýchanie
  • dýchanie
  • polomasky
  • kukly
  • topánky
  • kukly
  • odevy
  • masky
  • sluch
  • ochrana pred pádom

Európska legislatíva pre pracovné odevy

Podrobný  prehľad noriem platných pre ochranné odevy, tiež tabuľku veľkostí odevov je možné si prezrieť si  tu:  

Legislatíva
Legislatíva pre pracovné odevy
Tabuľka veľkostí
Tabuľka veľkostí odevov