Labels
  • gumáky
  • sluch
  • ochranné prilby
  • ochrana pred pádom
  • filtre
  • polomasky
  • rukavice
  • ochrana dýchacích ciest
  • ochrana hlavy

Európska legislatíva pre pracovné odevy

Podrobný  prehľad noriem platných pre ochranné odevy, tiež tabuľku veľkostí odevov je možné si prezrieť si  tu:  

Legislatíva
Legislatíva pre pracovné odevy
Tabuľka veľkostí
Tabuľka veľkostí odevov