Labels
  • kukly
  • kombinézy
  • ochrana sluchu
  • gumáky
  • ochranné
  • pomôcky
  • obuv
  • ochranné prilby

Európska legislatíva pre ochranu sluchu

Správny chránič sluchu umožňuje prenikať zvuk (nižšej intenzity) a redukuje neúnosný zvuk (hluk) na akceptovateľnú hladinu (75- 85 dB). Vhodný nie je chránič, ktorý  tlmí nedostatočne, ale ani chránič, ktorý poskytuje príliš veľkú ochranu (< 70 dB s nasadeným chráničom), pretože môže spôsobovať komunikačné problémy a z nich vyplývajúci pocit nepohodlia.

Z tohoto dôvodu pozostáva proces výberu správnej ochrany sluchu z nasledovných krokov:

- identifikácia druhu hluku: stály, meniaci sa, prerušovaný, pulzujúci
- zmeranie hlučnosti na pracovisku:
intenzita (dB), frekvencia (Hz)
- vypočítanie potrebného zníženia hladiny hluku, ktorým je možné dosiahnuť akceptovateľnú hodnotu 

Podrobný  prehľad noriem platných pre ochranu sluchu je možné si prezrieť si  tu:  

Legislatíva pre ochranu sluchu

Legislatíva pre ochranu sluchu
Tabuľka útlmových vlastností
chráničov sluchu PELTOR

Tabuľka útlmových vlastností chráničov sluchu PELTOR
Tabuľka útlmových vlastností
chráničov sluchu 3M

Tabuľka útlmových vlastností chráničov sluchu 3M