Labels
  • zimné odevy
  • sluch
  • ochrana dýchacích ciest
  • filtre
  • čižmy
  • kukly
  • ochranné prilby
  • obuv
  • okuliare
  • okuliare

Európska legislatíva pre ochranu pred pádom

Podrobný  prehľad noriem platných pre ochranu pred pádom je možné si prezrieť si  tu:  

Legislatíva pre ochranu pred pádom
Návod na výber vhodných zariadení:

Legislatíva pre ochranu pred pádom


Práca údržbárov elektrických vedení a montérov stĺpov si vyžaduje použitie systémov prevencie pádu. Potrebné je použiť polohovací pás doplnený lanom pre udržanie pracovníka v určitej pozícii. Ako alternatíva môže poslúžiť celotelový postroj s polohovacím pásom. Zaistenie pozície pri práci nie je považované za opatrenie proti pádu, riziko pádu nesmie prekročiť 50 cm.

Pre práce na lešeniach, v otvorených oknách, na povrchu vo výške bez adekvátnej ochrany, práce vyžadujúce si bočné premiestňovanie pod horizontálnou líniou ukotvenia sú vhodné celotelové postroje s chrbtovým / hrudným úchytom alebo celotelové postroje s / bez polohovacieho pásu doplnené o prídavné zariadenie pohlcujúce energiu. Medzi pracovníkom a najbližšou pevnou prekážkou pod ním musí byť priestor min. 6 m.

Pri prácach spojených s výstupom a zostupom (fasády, trámy, strechy a iné šikmé plochy, stĺpy, schodištia) sa používajú celotelové postroje s chrbtovým / hrudným úchytom a samonavíjacím zariadením proti pádu. Medzi pracovníkom a najbližšou pevnou prekážkou pod ním musí byť priestor min. 2 m.

Pre prácu na lešeniach, v studniach a silážnych jamách, pri stavbách lešení s bodom ukotvenia upevneným vo výške, pre práce spojené s horizontálnym či vertikálnym premiestňovaním pod horizontálnou líniou ukotvenia sa požaduje celotelový postroj s chrbtovým úchytom alebo bez polohovacieho pásu spoločne so samonavíjacím zariadením proti pádu s textilným popruhom, alebo oceľovým lanom a karabínou. Medzi pracovníkom a najbližšou pevnou prekážkou pod ním musí byť priestor min. 2 m.