Labels
  • kukly
  • gumáky
  • topánky
  • topánky
  • polomasky
  • zimné odevy
  • rukavice
  • ochrana pred pádom
  • kombinézy
  • odevy

Európska legislatíva pre ochranu hlavy

Pri výbere vhodnej ochrany zraku je potrebné zodpovedať niekoľko otázok:

- aké druhy rizík sa vyskytujú v danom pracovnom prostredí?
- v akom prostredí budete pracovať - vnútri/vonku, jasno/šero?
- potrebujete kombináciu kompatibilných OOPP (ochranu zraku, dýchacích ciest a hlavy)?

Prostriedky na ochranu zraku chránia pred viacerými typmi rizík:

- mechanické: náraz, prach, pevné častice,  kovové častice, piesok
- chemické: kvapky kvapalín (riedidiel, aerosólov, kyselín, zásad, cementu, malty, ...)
- žiarenie: infračervené, ultrafialové,  laserové
- elektrické:  priamy kontakt, elektrický oblúk krátkeho spojenia
- termické: horúce kvapaliny, roztavené materiály,  plameň

Pri mechanickom riziku sa jednotlivé prostriedky delia do 4 tried podľa výšky energie nárazu pohybujúcich sa častíc:

- trieda A - s vysokou energiou nárazu (190 m/s)
- trieda B - odolné voči časticiam so strednou energiou  nárazu  (120 m/s)
- trieda C - odolné voči časticiam s nízkou energiou nárazu (45 m/s)
- trieda D- odolné voči časticiam s minimálnou energiou nárazu (12 m/s)

Podľa typu prostredia je potrebné vybrať si farbu priezoru:

- bezfarebný  - filtrovaním ultrafialových lúčov poskytuje vysoký stupeň ochrany proti ultrafialovému žiareniu
- dymový - obsahuje filter proti oslneniu slnkom. Filtruje škodlivé UV lúče a viditeľné svetlo, zaisťuje ochranu proti ultrafialovému žiareniu a oslneniu. Umožňuje dobré rozpoznávanie signálnych svetiel.
- žltý - zvyšuje kontrast odfiltrovávaním modrého dielu svetla
z viditeľného spektra a zaisťuje ochranu proti ultrafialovému žiareniu
- žltohnedý - má ochranný protislnečný  filter pre viditeľné spektrum žiarenia a filtruje UV žiarenie. Zachováva dostatočný vnem signálnych farieb.
- zelený - filtruje škodlivé UV žiarenie a v oblasti viditeľného spektra poskytuje ochranu pred oslnením

 
Podrobný  prehľad noriem platných pre ochranu zraku je možné si prezrieť si  tu:
 
  

Legislatíva pre ochranu hlavy
Legislatíva pre ochranu hlavy
Prehľad účinkov žiarenia na zrak
Prehľad účinkov žiarenia na zrak