Labels
  • ochranné pracovné prostriedky
  • galoše
  • sluch
  • rukavice
  • zrak
  • odevy
  • kombinézy
  • rukavice
  • ochrana dýchacích ciest
  • ochrana pred pádom
Kotviace laná, bezpečnostné brzdy a karabíny:

ELARA11


BEZPEČNOSTNÉ KOTVIACE LANO

Bezpečnostné kotviace pásové lano. Dĺžka od 2 do 18 metrov, 2 karabíny (ELARA01), 1 osoba.

Farba
:
Žltá-sivá
Norma EN
:
795 - B