Labels
  • plášte
  • odevy
  • ochrana pred pádom
  • rukavice
  • ochrana pred pádom
  • rukavice
  • kukly
  • galoše
  • zrak
Rukavice špeciálne - dielektrické:

Dielektrické rukavice do 1000 V


Dielektrické ochranné rukavice na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V.

Veľkosť
:
10", 11"
Balenie/Kartón
:
1/20