Labels
  • zimné odevy
  • respirátory
  • sluch
  • ochrana sluchu
  • rukavice
  • respirátory
  • zrak
  • vesty
  • ochrana hlavy
  • ochrana hlavy
3MTM Absorbenty:

3MTM Absorbenty na údržbu


3MTM Absorbenty na údržbu sú vhodné na čistú, bezpečnú a účinnú absorpciu oleja a iných priemyselných kvapalín. Absorbenty 3MTM sa vyznačujú jednoduchým použitím a možnosťou opätovného použitia, znižujú riziko znečistenia hotových výrobkov, znižijú riziko poškodenia drahých prístrojov.