Všetku našu činnosť podriaďujeme jedinému cieľu:

ponúknuť Vám kvalitné, bezpečné, komfortné, spoľahlivé, rýchle a efektívne riešenie akýchkoľvek potrieb ochrany pracovníkov Vašej spoločnosti a samozrejme za konkurenčné ceny.

Sídlo

Buková č. 5120/35
900 27 Bernolákovo,

Slovak Republic

Kontakt

office@protech.sk
+421 905 401 401